Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Fwd: Only one thing can ruin these picturesSubject: Fwd:  Only one thing can ruin these pictures

Can you imagine any single thing that could ruin these photos?
 
2014-10-22_1rp1.jpg
 
2014-10-22_1rp2.jpg
 
2014-10-22_1rp3.jpg
 
2014-10-22_1rp4.jpg
 
2014-10-22_1rp5.jpg
 
2014-10-22_1rp6.jpg
 
2014-10-22_1rp7.jpg
 
2014-10-22_1rp8.jpg
 
2014-10-22_1rp9.jpg
 
2014-10-22_1rp10.jpg
 
2014-10-22_1rp11.jpg
 
ANSWER:
 
.....A Bra
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: