Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Fwd: Fw: Fwd: Fw: Another Mystery Solved ( R )ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.......................
ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ;
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ................
ΑΘΕΟΦΟΒΕΕΕΕΕ..................
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ........................................Yet another mystery solved!
 
Have you ever wondered what women actuallydo when they go to the ladies room together??
 
WELL WONDER NO MORE!
 
 
 
I'm Always Glad To Assist In
Solving Mysteries!
Have a nice day!
 
 
 
 
Enjoy my web sites: bobpetillo.comangelfire.com/nj/PetilloGoogle Sites                            Petillo Arts P. O. Box 98 Lafayette, NJ 07848 973 903 1099  bpetillo@embarqmail.com