Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Μπάτσε.........
αυτός που σου δίνει εντολές
αμοίβεται πιο πάνω από σένα
ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ !
Αρα,
αν θέλεις να σε λέω αδερφό 
ΠΡΑΞΕ.....
ΚΙ ΕΛΑ ΣΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ !