Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Bγήκε από το υπόγειο ο ποντικός
και σαν ήρωας αναφώνησε....
'δεν με νοιάζει ο μισθός' !
Αν τα νέα μέτρα 
καταδικάζουν δεκάδες γεννιές
δεν έχει ο ποντικός
καθόλου ενοχές !
Μοιάζουν όλοι οι ποντικοί !
Σαν βλέπουν να βουλιάζει το καράβι,
ψάχνουν νά'βρουν διαφυγή !