Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ-ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ-ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΣ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΠΙΑ !

----Απαιτώ δικαιοσύνη !
----Χάνεις τα λόγια σου!
Δεν υπάρχει πλέον καλοσύνη !
------Τα όπλα θα πάρω 
να βγω στους δρόμους
και θα σκοτώσω μόνο
τους αδελφοκτόνους !!!