Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Fw: kardslotenet sent you a video: "Henry Lee -Nick Cave & P.J. Harvey"--- Στις Παρ., 27/02/09, ο/η YouTube Service <service@youtube.com> έγραψε:
Από: YouTube Service <service@youtube.com>
Θέμα: kardslotenet sent you a video: "Henry Lee -Nick Cave & P.J. Harvey"
Προς: ljim7c7s@yahoo.gr
Ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Φεβρουάριος 2009, 19:00

YouTube help center | e-mail options | report spam
kardslotenet has shared a video with you on YouTube:
© 2009 YouTube, LLC


Χρησιμοποιείτε Yahoo!
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: